Komunalni i gradski otpad

Kroz inovativne procesne tehnologije, nudimo Vam rešenja za preradu komunalnog, gradskog, industrijaskog i ostalog otpada.

Upravljanjem otpadom je globalna vizija, sa jasnom misijom i ciljevima i prateći trendove specijalizirali smo se, za razvoj i proizvodnju visoko kvalitetnih mašina i postrojenja, kao i rešenja za fabrike po sistemu "ključ u ruke".

Otpad kao sirovina je svestran i sparam ulazne sirovine projektuju se i različita tehnička rešenja za ciljem postizanja željenog finalnog proizvoda, odgovarajućih tehničkih karakteristika i kvaliteta.

 • Komunalni otpad
 • Gradski otpad
 • Industrijski i ostali otpad
 • Drobilica sa dvostrukom pužnicom
 • Trakasti transporteri
 • Uređaji za odvajanje inertne materije

Profesionalna usluga upravljanja projektima, know-how, kao i stručan tim inženjera i tehničara iz kompanije VECOPLAN, stoje na raspolaganju našim kupcima, sa cilje da se dodje do optimalnog krajnjeg rešenja.

  Trakasti transporter
 • dostupne su ravne i koritaste trake
 • projektovani tako da se lako, brzo i pouzdano vrši čišćenje trake
 • robusna konstrukcija, sa velikom prednošću jeftinog održavanja
 • visoka sigurnost
  Drobilica
 • visoka efikasnost s jednostrukim ili dvostrukim vratilom
 • hidraulički pogon
 • zaštita od oštećenja mašina za neprekidni rad

Nudimo i kompletnu tehnološko rešenja sa instalacijom za proizvodne linije po sistemu "ključ u ruke"!