Drvo

Vecoplan je nemačka kompanija koja nudi sveobuhvatan raspon mašina i usluga - od planiranja do puštanja u pogon fabrika po sistemom „ključ u ruke“.

Proizvodni program obuhvataju visoko kvalitetne tehnologije od pojedinačnih mašina do složenih mašinskih linija, a sve zaokruženo stručnošću i velikim iskustvom sa ciljem da se kupcu omogući postizanje zadatih ciljeva.

Pilane i drvna industrija

    Rešenja za obradu drveta:
  • Celulozno i ogrevno drvo
  • Pilanski ostatak
  • Otpad od paleta, drvenih sanduka
  • Ostaci MDF i OSB ploča, pilanskih ploča i iverica
  • Uključujući i proizvodnju otpada od proizvodnje razne stolarije i parketa

Usitnjavači drvne mase dostupni su u različitim konfiguracijama kako bi bili prilagadljivi za različite potrebe naših kupaca.

Vecoplan čiperi i šrederi proizvode homogenu i standardizovanu drvnu masu, i zato se ovi čiperi i šrederi visoko cene i višestruko su testirani proizvodi u različitim primenama u drvnoj industriji: Čiperi i šrederi imaju široku namenu i izlazni proizvod se koristi, za proizvodnju drvnog energenta, u proizvodnji OSB ploča i iverice ili kao priprema materijala u procesu peletiranja i briketiranja drveta.

Imamo savršeno rešenje za svaku obradu!