Reciklažna industrija - reciklaža komposta

Kahl je razvio postupak za proizvodnju đubriva od komposta u obliku peleta.

Ova đubriva imaju znatne prednosti u odnosu na konvencionalne proizvode od komposta između ostalog imaju i više  hranjivih materija zbog dodavanja NKP.

Kahl proizvodi cele linije za obradu materijala od sirovog komposta, do upakovanog peleta.

Zadatak: Otvaranje novih tržišta za upotrebu komposta

Rešenje: Povećanje hranjivih materija i poboljšanje rukovanja

Rezultat: Obrada kompost / đubriva u pelet

  • Sirovi kompost
  • Kompost s NPK

Pelet presa

  • Peletirani kompost
  • Suvi pelet
  • Poprskani pelet