Reciklažna industrija – reciklaža otpada

Mnoga reciklažna postrojenja koriste Kahlovu presu sa ravnom matricom. Peletiranje komunalnog otpada, komercijalnog smeća, plastika, dobija se pelet ili fluf, sa visoko kaloričnom vrednostim i koristi se kao alternativno gorivo.

Korišćenje komunalnog otpada, kao alternativa fosilnim gorivu pokazuje širok raspon moguće primene.

Tako određeni materijal (nehomogen) koristi se kao gorivo u dva osnovna oblika:

  • fluf
  • pelet

U zavisnosti od potreba kupaca, alternativna goriva se mogu proizvesti u ovakvim postrojenjima.

Pelet presa

Gotovi pelet

Tehnološka linija