Hemijska industrija, hrana

Tehnološki proces ekonomskog zbijanja sistemom peletiranja Kahl pelet prese manjeg i većeg kapaciteta Kahl pelet presa O-500/390 Kahl - tipovi pelet presa EAPR - automatika Kahl pelet presa za manje kapacitete Kahl - ravno tabletiranje Kahl - uređaj za merenje tvrdoće peleta Kahl - mašina za prskanje tečnih aditiva Kahl - trakasta sušara i hladnjak Kahl - trakasta kanalna sušara za biomasu Kahl - granulacija hrane Kahl - hidrotermička proizvodna linija Kahl - brza mešalica SMW Prebacivanje proteina Lista proizvoda koje smo peletirali

Hrana za kućne ljubimce

Kahl - ekstruder OEE Kahl - ekstruder za hranu kućnih ljubimaca

Industrija stočne hrane

Kahl - dozirne puž Kahl - dozirne mešalice Kahl - mešalice za kontinuirano doziranje Kahl - kontinuirani ćelijski dozator Kahl - proizvodna linija premixa Kahl - mlin čekićar Kahl - drobilica Kahl - valjci za drobljenje Kahl - pelet prese Kahl - prstenasti ekspander Kahl - tipovi prestenastog ekspandera Kontrolni sistem za ekspandere Kahl - ekstruder OEE Kahl - ekstruder za proizvodnju riblje hrane Zasebna oprema za sistem higijenskog tretiranja Kahl - trakasta sušara i hladnjak Kahl - manji proizvodnji pogoni za stočnu i riblju hranu Kahl - višenamenski pogon manjih kapaciteta Hrana za svinje Kahl - kondicioner mešalica Promena proteina Kahl - matrica za proizvodnju peleta iz ekspandera

Reciklažna industrija

Kahl - mlin sa valjcima Kahl - mlin za termo elektrane Kahl - kanalno trakasta sušara Kahl - peletiranje slame Kahl - alternativna goriva Kahl - recikliranje starih guma Kahl - postrojenje za oblikovanje Kahl - peletiranje industrijskog mulja Kahl - peletiranje komposta Kahl - pelet prese Kahl - tipovi pelet presa Kahl - sistem rada ravne matrice

Seckanje i usitnjavanje

Drvni ostatak Plastika Papir Alternativni energenti Komunalni i gradski otpad Biomasa Ostale mogućnosti usitnjavanja