Proizvodnje stočne hrane i hrane za kućne ljubimce

Fabrike za proizvodnju stočne hrane Prese za peletiranje Specijalni oblici peleta Ekspandirana hrana za svinje Ekspander sa krunom Mlin sa valjcima Modularna drobilica Kondicioneri mešači Kontinualni mikseri Dozirni puževi i pužni transporteri Trakaste sušare i hladnjaci Kontinualne ćelijske vage Prebacivanje proteina Hidrotermički tretman EAPR, automatska kontrola i upravljanje linijom peletiranja ESEP automatska kontrola i upravljanje linijom ekspandera Fabrike za proizvodnju hrane za kućne ljubimce Extruder Proizvodnja hrane za ribe i račiće Rotosprej Vakuum koter

Peletiranje biomase

Fabrike za peletiranje drveta Pelet prese za biomasu Fabrike za peletiranje slame i drugih žetvenih ostataka Mlinovi sa valjcima za vlažno mlevenje Mlinovi sa valjcima za vlažno mlevenje Trakaste sušare i hladnjaci Mlinovi čekićari Dozirni puževi i pužni transporteri Kondicioneri mešači EAPR, automatska kontrola i upravljanje linijom peletiranja VIDEO fabrike za peletiranje drveta

Drobilice za drvo različitih otvora i kapaciteta

Drobilice visokih performansi Drobilice visine ulaza 600 i 850 mm

Šrederi za drvni otpad

Manjeg kapaciteta

VAZ serija 800-1100 XL VAZ serija 1300-1600

Reciklažna industrija

Reciklaža kućnog i industrijskog otpada Peletiranje gradskog i industrijskog otpadnog mulja Reciklaža guma

Proizvodnja hrane

Peletiranje hrane Tretman punomasne soje

Hemijska i farmaceutska industrija

Peletiranje farmaceutska industrija Peletiranje komposta

Obrada nusproizvoda

Obrada nusproizvoda