Proizvodnje stočne hrane i hrane za kućne ljubimce

Fabrike za proizvodnju stočne hrane Prese za peletiranje Specijalni oblici peleta Ekspandirana hrana za svinje Ekspander sa krunom Mlin sa valjcima Modularna drobilica Kondicioneri mešači Kontinualni mikseri Dozirni puževi i pužni transporteri Trakaste sušare i hladnjaci Kontinualne ćelijske vage Prebacivanje proteina Hidrotermički tretman EAPR, automatska kontrola i upravljanje linijom peletiranja ESEP automatska kontrola i upravljanje linijom ekspandera Fabrike za proizvodnju hrane za kućne ljubimce Extruder Proizvodnja hrane za ribe i račiće Rotosprej Vakuum koter

Peletiranje biomase

Fabrike za peletiranje drveta Fabrike za peletiranje slame i drugih žetvenih ostataka Mlinovi sa valjcima za vlažno mlevenje Mlinovi sa valjcima za vlažno mlevenje Trakaste sušare i hladnjaci Mlinovi čekićari Dozirni puževi i pužni transporteri Kondicioneri mešači EAPR, automatska kontrola i upravljanje linijom peletiranja VIDEO fabrike za peletiranje drveta

Drobilice za drvo različitih otvora i kapaciteta

https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/Vecoplan_FOCUS_Biomassehacker-Serie_GB.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VTH_60%2B85_GB.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VTH_25_GB.pdf https://vecoplan.com/products/shredding/chippers/drum-chippers/vth-20-drum-chipper/ https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VTH_15_GB.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VTH_12U_GB.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VTH_8_GB.pdf

Šrederi za drvni otpad

Manjeg kapaciteta

https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/F_VHZ_600-1300_201905_02_EN_Web.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/en_VAZ%20800-1100xl_150dpi.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/P_VHZ_1300-1600_EN.pdf

Srednjeg kapaciteta

https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VAZ_1300-1600_XLM_GB.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VAZ_1300-1600_XLM_GB.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/P_VHD_201910_01_EN_Web.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/en_VAZ_1800_150dpi.pdf

Većeg kapaciteta

https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/P_VAZ-2000-2500_201910_03_EN_Web.pdf

Reciklažna industrija

Reciklaža kućnog i industrijskog otpada Peletiranje gradskog i industrijskog otpadnog mulja Reciklaža guma

Šreder za plastiku, kese, papir, kućni i industrijski otpad

https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/P_V-ECO-900-1300-1700-2100_201910_01_EN_Web.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/user_upload/P_VIZ_1300_1700_201909_01_EN_Web.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/user_upload/F_VSA_2500_EN.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/P_VAZ-2000-2500_201910_03_EN_Web.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/011_Produktbroschuere-2018_VEZ_2500_EN_Web.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/focus/Fokusbroschuere_2018_AktenDatenvernichtung_EN.pdf https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/VDS_800_DB_GB.pdf https://vecoplan.com/products/shredding/single-shaft-shredders/alternative-fuel-shredder/vez-3200/

Proizvodnja hrane

Peletiranje hrane Tretman punomasne soje

Hemijska i farmaceutska industrija

Peletiranje farmaceutska industrija Peletiranje komposta

Obrada nusproizvoda

https://www.akahl.de/en/industries/by-products-processing/