Firma INDUSTRIAIMPORT je osnovana 2002 godine u Novom Sadu. Bavimo se poslovima projektovanja, nabavke I montažе opreme iz sledećih grana industrije:

 1. Peletiranje drveta i druge biomase
 2. Peletiranje suvog repinog rezanca
 3. Industrija stočne hrane
 4. Pet food industrija
 5. Industrija reciklаže
 6. Hemijska industrija
 7. Industrija prehrane

INDUSTRIAIMPORT je dugogodišnji zastupnik kompanija “AMANDUS KAHL” i “VECOPLAN”. Obe kompanije su renomirani nemački proizvodjači mašina i oprema, sa širokom lepezom proizvoda i dugom tradicijom, čak i na našim prostorima. Kontakti i saradnja sa kompanijom KAHL traju preko 40 godina.

Na osnovu iskustava stečenog u realizaciji projekata spremni smo Vam na jednom mestu ponuditi:

 • Idejna rešenja
 • Studije izvodljivosti
 • Praćenje dinamike projekata
 • Organizovanje obilaska referentih postrojenja
 • Nabavku opreme i komplet podršku prilikom ugovaranja
 • Praćenje rokova isporuke i po potrebi organizaovanje transporta opreme na željenu destinaciju
 • Montažu opreme i adaptaciju prema projektu i Vašim zahtevima
 • Održavanje mašina i opreme sa nabavkom rezervnih delova