Industrija stočne hrane – peletirke

Već decenijama KAHL prese se konstruišu da uspešno presuju organsku masu različite strukture, vlažnosti i nasipne težine.

    Prese sa ravnom matricom za niske, srednje i visoke kapacitete
  • materijal se uvodi gravitacijski.
  • veliki unutrašnji prostor
  • "tih" rad, ispod 70 dbA
  • roleri se nameštaju sa KAHL-ovim DISTAMAT-uređajem
  • brza izmena matrica

Pelet prese pojedinačnih kapaciteta od 100 kg/h sve do 8 t/h

Izgled peleta različitih dimenzija i prečnika

Primer pelet presa u nizu