Industrija stočne hrane – Extruder

KAHLOV EKSTRUDER je opremljen hidrauličnom matricom koja se može uvlačiti i izvlačiti. To sprečava blokade. Zajedno sa 10-minutnim uređajem za kondicioniranje moguč je početak i završetak rada gotovo bez ostataka.

  • brza zamjena matrice bez posebnih alata
  • kučište cijevi ima dvostruke zidove radi hlađenja ili zagrijavanja
  • početak rada sa ekstruderom ne zahteva povećanje dodavanja vode i može krenuti i sa „otvorenom” matricom i kvantitet ne extrudiranog materijala je značajno umanjen u poredjenju sa tradicionalnim ekstruderima

Za razliku od uobičajenih ekstrudera Kahlov ekstruder OEE je opremljen s hidraulički namjestivom matricom Zbog toga se pojednostavnjuje i ubrzava izmjena proizvoda i alata.

Primjeri ekstrudata:

  • riblja hrana
  • hrana za kućne ljubimce
  • cornflakes i pahuljice

Ekstruder sa hidraulički namestivom glavom