Industrija stočne hrane – Ekspander

EKSPANDER SA PRSTENASTIM OTVORIMA FLEKSIBILNOST U PROIZVODNJI

  KAHLOV EKSPANDAT
 • higijenski
 • biološki
 • strukturalni
 • homogeni

Strukturna stočne hrane - proizvodnja pomoću ekspandera sa prstenastim otvorima

Ekspandirana struktura stočne hrane, bilo da je grubo lomljena ili fino granulirana, sa jedne strane pokazala se kao odlična dok sa druge nudi opet velik izbor mogućnosti, od proizvodnje do hranjenja.

 • Povećavanje kvaliteta peleta
 • Korišćenje komponenti teških za peletiranje
 • Mogućnost dodavanje velikih količina tečnosti
 • Higijenski tretman
 • Eliminacija salmonele
 • Poboljšanje hranjivih vrednosti
 • Proizvodnja ekspandata
 • Smanjivanja troškova proizvodnje

10 - minutni uređaj za kondicioniranje

Peleti od ekspandata (ekspandiranog materijala) uzimaju više tčnosti u u poredjenju sa tradicionalno proizvedenim peletima.

 • Peleti od ekspandata (ekspandiranog materijala) uzimaju više tečnosti u poredjenju sa tradicionalno proizvedenim peletima.

EKSPANDER S PRSTENASTIM OTVORIMA