Hemijska industrija – Sušare i hladnjaci

Protočne kanalne sušare i hladnjaci za usitnjenu masu u kojima se može hladiti, sušiti i hladiti i sušiti istovremeno.

    Oblici sirovine:
  • Usitnjeni materijal
  • Peleti
  • Briketi
  • Materijali kvadratnog oblika
  • Rastezljivi materijal
  • Ljepljivi materijal
  • Praškasti materijali