Hemijska industrija - Peletirke

KAHL presa pouzdano peletira praškastie  i grudvastie materijali.

  Koriste se za razne primene:
 • oblikovanje materijala
 • povećanje gustoće
 • odredjene dorade gotovih proizvoda
 • sinteza sa materijalom za punjenje
 • pred presovanje materijala
 • poboljšanje i određivanje svojstava spram proporcije

KAHL peletirke pokrivaju široki opseg kapaciteta i mogu se individualno opremiti sparam zahteva ulazne sirovine i finalnog proizvoda. Koriste se kod hladnog i toplog procesa.

Mali modeli presa

Nudi se mogućnost i korišćenja malih modela KAHL peletirki. Ovi tipovi presa odlično su se pokazali prilikom obrade praškastih  i grudvastih  materijala.

  Prednosti:
 • proizvodnja kvalitetnih proizvoda
 • fleksibilnost primene
 • brza instalacija i zamena delova
 • dokazano uspešno peletiranje brojnih materijala
 • optimizacija mešavine
 • punjenje peletirke materijalom, ručno ili pomoću sistema za proporciono punjenje

"O" prese

Prese za granuliranje pastoznih proizvoda.

Sirovine, gotovi proizvodi i otpaci mogu se ekonomično granulirati i peletirati našim kompaktnim sistemom „Presa sa ravnom matricom“.

Za pastozne  "gnjecave“ proizvode razvijen je tip modela O - gornji pogon.

Direktno tabletiranje

Kahlov postupak za proizvodnju tableta direktno iz mixa praha i ekstrudiranih farmaceutskih smesa praha

Peletirka tipa 14-175 osigurava efikasan suvi granulat i naknadne tabletiranje.

Posuda za mljevenje, valjci i matrica mogu se lako zameniti i tako prilagoditi željenom proizvodu.

  Prednosti:
 • ujednačen kvalitet proizvod
 • kontinuirani način rada
 • olakšano rukovanje i zamena rezervnih delova
 • SIGURNOST za farmaceutsku industriju

KAHL prese koje se koriste u farmaceutskoj industriji, konstruisane su prema smernicama  GMP i standarda FDA.