Hemijska industrija - brza mešalica

KAHL brza mešalica obavlja poslove mešanja, parenja, sušenja i hladjenja i to čitavih šarži u jednom ciklusu.

  Dokazana primena:
 • prehrambene industrije
 • hemijske industrije
 • farmaceutske industrije
 • industrije za proizvodnju enzima i dodataka.

FLEKSIBILNOST

Isporučuje se mašina prema zahtevima kupaca, što daje fleksibilnost i mogućnost tačnog integrisanje u sopstveni proizvodni proces.

 • 6 veličina sa zapreminom od 100-4000 litara
 • čelik kvaliteta 37-2 ili nerđajući čelik
 • sušenje i hlađenje sa čistim vazduhom
 • drobilica, „tulip“ oblika noževi
 • mlaznice za paru i tečnosti