Proizvodnja peleta iz ugljenih i metalnih ostataka

Prese sa ravnom matricom u industriji peleta iz čeličnih i ugljenih ostataka

Kahl pelet prese za određenu preradu ugljene prašine, koksa, rude gvoždja i praha iz filtera.

Za preradu ostataka od ugljenih proizvoda, kao što je prašina koksa, koristi se takozvano "mokro peletiranje". Proizvod ima sadržaj vode od 20 do 25%, meša se sa vezivom i tek se onda peletira. Konačna čvrstoća peleta je postignuta u procesu sušenja. Iz tog razloga idealno je sušenje na nižim temperaturama sa KAHL trakastim sušarama.

Većinom je ugljeni ostatak veoma abrazivan i može uzrokovati preranu istrošenost alata(matrica i rolera). Kahlova matrica je baš dizajnirane za tako teške uslove peletiranja, te dokazuje veću produktivnost.

  Posebne prednosti su pripremljene za naše klijente:
 • matrica i roleri za mlevenje su izrađeni od specijalnih čelika
 • otpornost na trošenje unutrašnjeg radnog dela pelet prese

Proizvodi koji naši kupci uspješno peletiraju s Kahlovom horizontalnom matricom:

 • Treset
 • ksilit
 • crni acetilen
 • naftni koks
 • ugalj
 • Biochar, pr acc. na HTC proces
 • torificirana biomasa

Šljaka

Organska materija s vrlo visokim sadržajem uglja, kao što su i koks i grafit, imaju tendenciju stvaranja prašine, tako da njihova proizvodnja ili transport podrazumijevu visoko stvaranje prašine. Vrednost tih materijala je visoka, ali se u prašnjavom obliku oni više ne mogu koristiti u optimalnom daljem postupku. Pomoću peletiranje, prašnjavi oblik se aglomerira u veće, jedinstvene komade, koji se mogu lakše obraditi.

Aktivni ugalj

Aktivni ugalj - Aktivni ugalj, na primer, je prestižni apsorber za različite ttečnosti, gasove i strane materije. Važno je da se sa aktivnim ugljom može manipulisati na optimalan način. U praškastom obliku, tečnosti ne mogu „leteti” kroz sloj aktivnog uglja. Dakle, mora se sastojati od grubljih komada koji su, što je više moguće, homogeni. Peleti su idealni, jer oni također imaju potrebnu stabilnost.