Industrija stočne hrane - sušare i hladnjaci

  TRAKASTA KANALNA sušara/hladnjak
 • 2 - 350 m2 radne površine u sastavu dogradnih jedinica
 • Male i velike jedinice spajaju se u modulni način izvedbe
 • Moguća su naknadna proširenja i nadogradnje
 • Na raspolaganju stoje standardne širine, mogu se isporučiti i posebne širine

Danas širom sveta radi više od 1000 KAHL-ovih trakastih sušara/hladnjaka

  Princip sušenja, procesne važnosti:
 • Ulazna temperatura vazduha (max. 120 ° C)
 • Brzina sušenja (količina vazduha)
 • Debljina proizvoda
 • Okretanje (naopako) proizvoda željeno sušenje određuje se potrebnim vremenski intervalom sušenja i može izračunati (dimenzija sušare, energetski zahtevi, material itd)