Industrija stočne hrane - hidrotermički sterilizator

  Uređaji za higijenski tretman proizvoda
 • Dokazana tehnologija, visoko kvalitetan proizvod
 • Precizna kontrola parametara procesa
 • Jednostavan za rad i održavanje
  Hidrotermički uređaj i ekspander
 • Temperatura: 70 do 140 ° C
 • Fleksibilno vreme zadržavanja: 10 - 60 min
  VarioPlus uređaj
 • Temp .: 50-95 ° C
 • Vreme retencije: 30-240 s
  Kratkotrajni kondicioner i ekspander
 • Temp: 90-140 ° C
 • Vreme retencije: 5-30 s
  Dugotrajni kondicioner
 • Temp: 70-100 ° C
 • Vreme retencije: 2-10 min

Koncept: Kahl "VarioPlus"

 • Poboljšanje hranjivih vrednosti
 • Niska visina postrojenja
 • Veći pritisak prese i bolji kvalitet peleta
 • Moguća modifikacija Expandera
 • Odličan higijenizator
 • Učinak gnječenjem je efikasniji od vremena zadržavanja
 • Manja vlaga
 • Visoka fleksibilnost

Koncept: Kahl "MKPlus"

 • Poboljšanje vrednosti hrane
 • Odličan uređaj
 • First in- first out
 • Promenjiva količina punjenja
 • Promjenjiva snaga
 • Visoka fleksibilnost
 • Niska visina
 • Temperatura pomoću trenja, 2 kWh / t

Koncept: Kahl "RetentionPlus"

 • Odličan higijenizator
 • Idealno za kašastu hranu
 • Vrieme zadržavanja do 8 min. i još mnogo više po potrebi
 • Poboljšanje vrednosti hrane
 • First in –first out
 • Visoka fleksibilnost
 • Bolji kvalitet peleta
 • Veći učinak peletirke