Proizvodnja hrane - za ribe i kućne ljubimce

Vaganje, kontinuirano zvezdasto izuzimanje u rasponu od 10 - 125 t/h

Transportni puž, kontinuirani transport rasutih materijala u horizontalnom ili vertikalnom smeru

Kontinuirane mešalice, adekvatno mešanje sirovine sa ili bez dodataka

Kondicioner, u kratkom roku ujednači ostatke proizvoda, 10-60 sekundi na temperaturi od 50-95 ° C

Ekspanzija, tehnologija s najboljom i najviše obuhvatnom metodom kod proizvodnje krmnih smesa i individualnih komponenti

Ekstruzija, u izlaznom području, ekstruder OEE je opremljen hidrauličnom matricom koja može biti i sa spoljašne strane

Hidrotermički proces, za smanjivanje nepoželjnih stvari u sirovim komponentama, mešavinama, uljaricama i mahunarkama

Peletiranje, uspešno se primenjuje kod presovanja organskih materija

Sušenje / hlađenje, više od 1.000 trakastih sušara i hladnjaka se koristi za razne tehničke aplikacije

Drobljenje, najbolje u pogledu ekonomičkog drobljenja sa nutricionističkim prednostima

Prskanje, glavni deo Rotospray® sistema je mlaznica s rotacijom koja omogućuje ultrafino prskanje tečnosti po čvrstim materijalima

Kontrola i regulacija, "User-friendly" kontrolni sistem, za vrlo složena postrojenja i fabrike.

DVA U JEDAN - širenje i oblikovanje sa Kahl proširenom matricom

  EXPANDAT® osigurava poboljšane hrane te se ističe svojim visokim kvalitetima:
 • higijenska, biološka, homogena struktura
 • niski sadržaj prašine
 • zrnasta struktura koja zadovoljava potrebe životinja
 • izvrsna protočna svojstva
 • brza topljivost u vodi
 • slobodni od patogenih bakterija i gljivica
  "Kruna" matrica:
 • ekspandiranje uz dodatno oblikovanje
 • jednostavna obrada smeše koje se teško peletiraju
 • značajno poboljšanje od fleksibilnosti ekspanzija sa hidraulički podesivim konusom
 • grube čestice ostaju grube, suprotno tradicionalnom peletiranju
 • vrlo visoka modifikacija skroba
 • postojeći ekspanderi lako se modifikuju, dodatak "kruna"
 • niska energetska potrošnja
 • visoka propusnost
 • različiti prečnik peleta
 • proizvodnja peleta za sve životinjske vrste

Oblikovana hrana u poredjenju sa tradicionalnim peletima, ima izvanredan kvalitet ekspandiranu strukturu, grubo drobljenu ili fino granuliranu, predstavlja alternativnu strategiju hranjenja.

Peleti iz Expandata® apsorbuju veću količinu tečnosti u poredjenju sa tradicionalnom proizvodnjom peleta

Fleksibilnost sa krunom ekspandera

Poboljšava ekspanziju sa obzirom na zahteve za višim kvalitetom i fleksibilnošću. Jednostavna promena matrice. Novi proizvodi za nova tržišta mogu biti lako proizvedeni.

Za razliku od konvencionalnog ekstrudera, Kahl ekstruder OEE je opremljen sa hidraulički podesivom matricom

Extruder OEE kod proizvodnje hrane za životinje

Goveda

Gruba struktura smanjuje degradaciju skroba u želucu, pH-vriednost ostaje stabilna, optimalna iskorišćenost od genetskih značaja

Svinje

Smanjuje bol u želucu, visoka hranjiva efikasnost, veći prinosi, suvlji izmet

Kućni ljubimci

Podjednaka dimenzija ekstrudirane hrane, visoka modifikacija skroba.

Pernate životinje

Nema selekcije hrane, duže vreme zadržavanja u crevima.

Ribe

Plutajući, polako plutajući i peleti koji tonu

Rakovi

Vodeno-stabilni peleti za kozice i druge rakove.

Proizvodnja hrane za ribe i račiće

U proizvodnom procesu, sirovi materijali prvo prolaze kroz korak vaganja, finog mlevenja, mešanja, ekstruzije, sušenja, premazivanja pod vakumom, hlađenja i pakovanja.

  Široka paleta proizvoda:
 • pelet koji tone, pelet koji polako tone i pelet koji pluta
 • proizvodi su u raznim oblicima i veličinama
 • posebno u području proizvodnje putem istiskivanja (ekstruzija), procesna tehnologija odgovora na zahtjeve lokalne sirovine

Mašine

Mašina za prosejavanje

Ekstruder

Uređaj za premazivanje

Sušara

Uređaj za pakovanje

Različiti tipovi peleta za različite vrste riba i račića:

 • modifikacija skroba od 80 do 90%
 • izrada plutajuće ili sporo tonućeg peleta za šarana i soma
 • proizvodnja sporo tonućeg pelet za pastrmke, lososa, smuđa, masti i do 30%.
 • proizvodnja peleta stabilnih na otapanje u vodi, za škampe i druge vrste iz porodice rakova
 • peleti prečnika od 2 do 12 mm
 • peleti bez prašine
 • proizvodnja hrane u raspadnutom obliku, zrna veličine 0,1 do 2 mm

Tehnološka shema proizvodnje riblje hrane

Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

  Dizajn se radi prema sledećim zahtevima:
 • stepen mlevenja sirovine
 • uslovi proizvodnje
 • izbor aditiva
 • mehanički ulaz energije (na primer, skrob i slepljivanje)
 • geometrija matrice (produkt dizajn)
 • za posebne namene

Zavisno od proizvoda, uređaj je opremljen sušenjem i / ili hlađenjem, kao i mernim uređajima za temperaturu i pritisak.

  Podaci o proizvodu:
 • izmena skroba od 80 do 90% acc. na amyloglucosidose metodu
 • visoka sposobnost vezivanja vode od 200 do 300%
 • stabilni oblik peleta sa visokim udelom vode, primer, ako je pelet namočen u vodu zbog potrebe prehrane životinja
 • nasipna gustina: 350-450 g / l
 • različiti oblici proizvoda, okrugli, ovalni, pahuljasti, kosti itd.
 • peleti bez prašine
 • visoki sadržaj masnoće 20-30%